Operatie Proper

Sinds begin november 2020 engageert onze gilde om haar eigen gildehuis, terrein en de omgeving mee proper te houden.

Met onze eerste post willen we daarom de aandacht vestigen op het onderhoud van ons eigen gebouw. Om de veertien dagen spreken enkele vrijwilligers uit onze vereniging af om samen het lokaal een frisse beurt te geven: de keuken, bar, sanitair en de zaal worden onder handen genomen, zodat onze leden steeds in een aangenaam gepoetst gildehuis kunnen vertoeven.

Telkens wanneer een activiteit plaatsvond wordt aan de gebruiker gevraagd het lokaal weer in de originele (=propere) staat terug te bezorgen.